blåtann

Kan ikke slå på Bluetooth i MacBook Pro

Kan ikke slå på Bluetooth i MacBook Pro

Slik tilbakestiller du Mac-enhetens Bluetooth-modul

 1. Hold nede Shift + Option (Alt) -tastene på Mac-tastaturet, klikk på Bluetooth-symbolet øverst til høyre på macOS-menylinjen. ...
 2. Finn den avslørte Feilsøk-undermenyen og hold musemarkøren over den.
 3. Klikk på Tilbakestill Bluetooth-modulen.
 4. Start Macen din på nytt.

 1. Hvordan slår jeg Bluetooth tilbake på min Mac?
 2. Hvordan gjør jeg Macbook Pro Bluetooth-enheten min synlig?
 3. Hvordan slår jeg på Bluetooth på min Mac uten mus?
 4. Hvordan fikser jeg WIFI eller Bluetooth på Macbook Pro??

Hvordan slår jeg Bluetooth tilbake på min Mac?

Slå Bluetooth på eller av på Mac

 1. På din Mac klikker du på Bluetooth-statusikonet i menylinjen. Hvis du ikke ser Bluetooth-statusikonet, velger du Apple-menyen > Systemvalg, klikk Bluetooth og velg deretter “Vis Bluetooth i menylinjen.”
 2. Klikk på bryteren for å slå Bluetooth på eller av.

Hvordan gjør jeg Macbook Pro Bluetooth-enheten min synlig?

Koble Mac-en din til et Bluetooth-tastatur, mus, styreflate, hodesett eller annen lydenhet.

 1. Forsikre deg om at enheten er slått på og oppdagelig (se enhetens dokumentasjon for detaljer).
 2. Velg Apple-menyen på Mac-en > Systemvalg, og klikk deretter på Bluetooth. ...
 3. Velg enheten i listen, og klikk deretter Koble til.

Hvordan slår jeg på Bluetooth på min Mac uten mus?

Trykk på Command + mellomromstasten for å få frem Spotlight, skriv deretter inn "Bluetooth File Exchange" og trykk på Retur-tasten. Dette lanserer Bluetooth File Exchange-appen, som umiddelbart vil gjenkjenne at Bluetooth er slått av, bare trykk "Return" -tasten igjen for å velge "Slå Bluetooth på" -knappen.

Hvordan fikser jeg WIFI eller Bluetooth på Macbook Pro??

Vi adresserer problemer med et svakt Wi-Fi-signal i en egen artikkel her: Hvordan forbedre Wi-Fi-signalet ditt.

 1. Sjekk Apples programvare. ...
 2. Sjekk Apples Wi-Fi-anbefalinger. ...
 3. Ta kontakt med bredbåndsleverandøren din. ...
 4. Start ruteren på nytt. ...
 5. Start Macen på nytt. ...
 6. Koble fra Bluetooth. ...
 7. Glem nettverket. ...
 8. Hold ruteren kjølig.

Macbook Pro Bluetooth er ikke tilgjengelig etter at du har koblet til en dongle
Hvorfor er Bluetooth ikke tilgjengelig på Macbook Pro?Hvordan fikser jeg Bluetooth som ikke er tilgjengelig på min Mac?Hvordan får jeg Bluetooth-donge...
Hvorfor klarer ikke Bluetooth-hodetelefonene mine å koble til?
Hvis Bluetooth-enhetene dine ikke kobles til, er det sannsynlig fordi enhetene er utenfor rekkevidde, eller ikke er i paringsmodus. Hvis du har vedvar...
Hvordan kan jeg trygt installere applikasjoner som ikke distribueres via Mac App Store?
Hvordan installerer jeg programmer som ikke kommer fra App Store på min Mac?Hvordan laster jeg ned apper som ikke kommer fra Apple Store?Hvordan tving...